ΜΟΥΡΑΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

η θέση μας στον Κορυδαλλό..

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των φροντιστηρίων μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

 

Αγαπητέ μαθητή

 
     Η φιλοσοφία του φροντιστηρίου μας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο:
ποιότητα διδασκαλίας, οργάνωση,  μέθοδος.

 

Ποιότητα διδασκαλίας:

 

 • Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που χαρακτηρίζεται τόσο για το υψηλό γνωστικό του επίπεδο όσο και για τη μακρά διδακτική του εμπειρία. Προσόντα που συνυφαίνονται με το ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την εξέλιξη του μαθητή.
 • Βασική επιδίωξη αποτελεί η βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών μας ως αποτέλεσμα της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.
 • Πλήρης σειρά σημειώσεων για κάθε μάθημα
 • Βασική επιδίωξη αποτελεί η ολοκληρωμένη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή με τη συνδρομή του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ολιγομελή τμήματα με κριτήριο το επίπεδο των μαθητών, τις δυνατότητες και τους στόχους τους.

 

Οργάνωση:

 

 • Επίδοση σε γονείς και μαθητές με την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους του ετήσιού προγράμματος διαγωνισμάτων προσομοίωσης και εβδομαδιαίας ολιγόλεπτης εξέτασης, το οποίο αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου μας.
 • Επίδοση σε γονείς και μαθητές με την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους του οργανογράμματος της διδακτέας ύλης.
 • Ενημέρωση γονέων (τέσσερις προγραμματισμένες μέσα στη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους) και εφόσον κρίνεται αναγκαίο προσωπικά ραντεβού των διευθυντών σπουδών με γονείς τουλάχιστον μία φορά το μήνα με στόχο να πληροφορηθούν την πορεία των παιδιών τους.
 • Έλεγχος της επίδοσης των μαθητών μέσα από την ατομική καρτέλα επίδοσης.
 • Εφαρμογή τεχνικών μελέτης για την συστηματοποίηση και οργάνωση της διδακτέας ύλης στα πλαίσια της ψυχολογικής αντιμετώπισης των εξετάσεων.
 • Μελέτη εντός του φροντιστηρίου σε περίπτωση που ο μαθητής παρουσιάζει απόκλιση από το επιθυμητό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 • Ημερίδα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Συνδρομή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου του υποψηφίου.
 • Ενεργό μέλος της Ο.Ε.Φ.Ε.

 

Μέθοδος:

 

 • Συχνές επαναλήψεις με ολιγόλεπτα εβδομαδιαία τέστ στην τάξη, ασκήσεις και ειδικοί κύκλοι γραπτής δοκιμασίας στη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Εξέταση των μαθητών με προσομοιωτικού χαρακτήρα διαγωνίσματα εφ΄όλης της ύλης και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου.
 • Προθερινή προετοιμασία της ύλης της επόμενης τάξης για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου.
 • Βασική επιδίωξη αποτελεί η έγκυρη και έγκαιρη αφομοίωση της ύλης.
 • Βασική επιδίωξη αποτελεί η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας κάθε μαθητή μας έγκυρα και αξιόπιστα ώστε με μια σειρά διορθωτικών κινήσεων όπως:

επαναληπτικά θέματα, ενισχυτικά ή συμπληρωματικά μαθήματα και κριτήρια με ασκήσεις αξιολόγησης που επιλύονται εντός φροντιστηρίου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επίδοση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης.


Ο Διευθυντής Σπουδών
Μουράτος  Αντώνης